Kāda veida ziņas vēlaties saņemt no kluba?

Klubs

Noteikumi Rumbulā

 1. Ierodoties uz lidojumiem, savu auto novietojam tā, lai tas netraucētu startējošiem pilotiem un vinčmašīnas darbībai. Ņemiet vērā vēja brāzmu stipruma un virziena nepastāvību, kā arī mazāk pieredzējušo pilotu un skolnieku startēšanas stilu. Rumbulas lidlauka skrejceļa Z-R galā neaizšķērsot izbrauktuvi lidmašīnām no to sāvlaukuma.
 2. Saudzējiet savu auto, kā arī savu un citu pilotu veselību! Un nekavējiet lidotāju darbību!
 3. Inventārs: papildus LPF noteikumos noteiktajam ekipējuma minimumam, obligāti katram pilotam jābūt rācijai un variometram (altimetram). Ja pilotam nebūs rācijas vai variometra, pilots netiks vinčots gaisā.
 4. Gatavošanās startam tiek veikta tā, lai tas netraucē tiem, kas startē vai piezemējas. Tas nozīmē, ka savu spārnu pilots izklāj (gatavo lidojumam) starta laukuma malā jeb aizmugurē. Spārnu cilāšana (groundhandling) tiek veikta starta laukuma aizmugurē, sekojot līdzi tiem pilotiem, kas nāk uz piezemēšanos, attiecīgi, nolaižot spārnu, lai tas netraucē piezemēties otram pilotam.
 5. Kategoriski aizliegts atstāt inventāru bez uzraudzības uz starta laukuma. Pārtraukuma brīdī, inventāru jāsavāc un jānovieto starta laukuma malā!
 6. Uz starta atļauts iziet tikai tad, kad pilots ir pilnībā gatavs lidojumam.
 7. Gaisa telpas ierobežojumi: Rumbulas lidlaukā atļauts lidot virs lidlauka teritorijas brīvā planējuma attālumā, un ne augstāk, kā 457m (1500 pēdas) virs jūras līmeņa.
 8. Vinčošanas procesā pilotam jāseko līdzi augstumam. Tuvojoties 450 m augstumam virs jūras līmeņa, pilotam jāinformē vinčotāju pa rāciju vai (gadījumā ja nav iespējams sazināties pa rāciju) nolocot spārna labo ausi.
 9. Pēc atkabināšanās no troses (vinčas), atbrīvot vinčošanās koridoru tā, lai netraucētu citiem pilotiem vinčoties.
 10. Gaisa manevri: lidojot virs Rumbulas lidlauka, aizliegts izpildīt jebkādus akrobātiskus vai SIV manevrus bez instruktora atļaujas un uzraudzības.
 11. Nekavējoties un bez iebildumiem izpildīt lidojumu vadītāja, instruktora vai vinčotāja norādījumus.
 12. Pēc piezemēšanās, nekavējoties savākt inventāru un atbrīvot starta laukumu, izņemot gadījumus, kad tiek veikts tūlītējs, atkārtots starts.
 13. Noteikumu pārkāpuma gadījumā pilotam tiks izteikts aizrādījums, atkārtotu un/vai rupju pārkāpumu gadījumā pilotam tiks liegta iespēja vinčoties klubā Adrenalīns.
Made by kalichava